เที่ยวเมืองไทยให้หายคิดถึง ลุ้นรางวัล 10 ล้านบาท
ประกาศผล
ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการจับรางวัล ครั้งที่ 1 (30 กันยายน 2563) รวมทั้งหมด 200 รางวัล

  คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ จำนวน 40 รางวัล
 1. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Cape Fahn ห้อง Tropical Pool Villa มูลค่า 70,600 บาท ต่อรางวัล
  1. ศรีนารถ แสงสอาด
   084-077-20XX
 2. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Baba Beach Hua Hin ห้อง Beachfront Pool Suite มูลค่า 51,788 บาท ต่อรางวัล
  1. สุมนมาลย์ อิ่มเย็น
   063-149-95XX
 3. Voucher ที่พักโรงแรม (3 วัน 2 คืน) Santhiya Phuket Natai Resort & ห้อง Type Deluxe Pool Suite มูลค่า 22,666 บาท ต่อรางวัล
  1. สุรีย์รัตน์ พงจรูญ
   086-159-17XX
  2. ณัฐกร วงษ์นิ่ม
   097-232-08XX
  3. อุไรวรรณ์ จัทรสาขา
   088-913-07XX
  4. ภาวดี แสบงบาล
   096-786-49XX
  5. มงคล เกิดสินธุ์
   099-053-31XX
 4. Voucher ที่พักโรงแรม (3 วัน 2 คืน) Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa ห้อง Grand Deluxe Ocean View มูลค่า 21,334 บาท ต่อรางวัล 3 รางวัล
  1. เลขที่ Booking L5JRFJ Thai Smile
  2. กัญฐิกา ธาตุชล
   081-893-91XX
  3. ศิริทิพย์ ทองประยูร
   098-342-32XX
 5. Voucher ที่พักโรงแรม (3 วัน 2 คืน) Santhiya Koh Phangan Resort & Spa ห้อง Supreme Deluxe Pool Access มูลค่า 19,466 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking K9OEP9 Thai Smile
  2. เลขที่ Booking K95OIE Thai Smile
  3. เลขที่ Booking JD8MXR Thai Smile
 6. Voucher เสริมความงาม Esmeralda Clinic Treatment Smart Jet and Bright Plus มูลค่า 10,000 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking KUQ6DZ Thai Smile
  2. เลขที่ Booking KWNCLE Thai Smile
  3. สุภาวดี พัฒนา
   096-306-85XX
  4. เลขที่ Booking JUYWHH Thai Smile
  5. เลขที่ Booking KUTBJR Thai Smile
 7. สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,562.50 บาท ต่อรางวัล
  1. วิฑูรย์ เอกแก้วนำชัย
   086-745-43XX
 8. Voucher ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ THAI Smile 1 ที่นั่ง มูลค่า 7,000 บาท ต่อรางวัล
  1. ศิวพงษ์ ชูวงศ์
   097-186-44XX
  2. เลขที่ Booking J2MFPN Thai Smile
  3. นพพร สอนคำแก้ว
   081-815-65XX
  4. เลขที่ Booking KNW4ZP Thai Smile
  5. ปิณฑิรา หลิบนุกูล
   084-156-61XX
 9. Gadget อุปกรณ์เครื่องเสียง เช่น หูฟัง JBL รุ่น E55 BT มูลค่า 5,990 บาท ต่อรางวัล
  1. สุธี สมบูรณ์
   083-814-50XX
  2. นฤมล แนวอุโล
   086-167-96XX
 10. Voucher ที่พัก Cape Sienna Phuket ห้อง Sea view deluxe (2 วัน 1 คืน) รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ห้อง Seaview Deluxe มูลค่า 5,000 บาท ต่อรางวัล
  1. นิพนธ์ เอกแก้วนำชัย
   098-042-61XX
  2. เลขที่ Booking KDYWM9 Thai Smile
  3. Phyo Lay
   082-482-34XX
 11. Voucher Gift certificate treatment King of OASIS Signature Massage 2 ชั่วโมง มูลค่า 4,590 บาท ต่อรางวัล
  1. ยุพา หวังล้อมกลาง
   095-902-29XX
  2. ปริญภรณ์ บุญเรือง
   093-716-85XX
  3. ศรินยา แอนดะริส
   088-635-56XX
  4. กาญจนา อายุวัฒน์ธนชัย
   089-96770XX
  5. JJKOP7 Thai Smile
 12. Gadget อุปกรณ์เครื่องเสียง เช่น ลำโพง JBL รุ่น FLIP 3 มูลค่า 4,390 บาท ต่อรางวัล
  1. จุฑาลักษณ์ พันธุ์สถิตย์วงศ์
   090-904-36XX
  2. วิศรุต จันทร์สุข
   080-773-64XX
 13. Cash voucher Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking KNPYYW Thai Smile
  2. อภิชาติ ผลึกเพชร
   080-872-25XX
  3. เลขที่ Booking JR3EV2 Thai Smile
  4. ดาราวรรณ รินทะ
   061-53587XX
 14. รายชื่อสำรอง คิดถึงอ้อมกอดธรรมชาติ
  1. กุลปรียา เอกแก้วนำชัย
   088-293-95XX
  2. ลักขณา พงษ์ประยูร
   081-815-65XX
  3. กสิณ พรพิทักษ์ธรรม
   089-610-11XX
  4. เลขที่ Booking JQJABW Thai Smile
  5. นรังค์ พรสิริภร
   083-047-26XX
  6. ปริยาภรณ์ บุญเรือง
   093-716-85XX
  7. นฤมล เทียมวงศ์
   084-997-99XX
  8. เลขที่ Booking WX7RB6 Thai Smile
  9. ริสสา ดิษฐ์น้อย
   082-769-18XX
  10. อนิรุจน์ ด่านวิเชียรชัย
   084-666-79XX
  11. เลขที่ Booking JH2XDP Thai Smile

หมายเหตุ: รายชื่อสำรองจะถูกใช้แทนกรณีที่

 1. รายชื่อผู้โชคดีซ้ำ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 2. ผู้โชคดีสละสิทธิ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 3. ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ตามระยะเวลาที่กติกากำหนดไว้ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล

  คิดถึงอาหารจานโปรด จำนวน 40 รางวัล
 1. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Cape Fahn ห้อง Tropical Pool Villa มูลค่า 70,600 บาท ต่อรางวัล
  1. สรินทร ไชยรัตน์
   081-938-22XX
 2. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Baba Beach Hua Hin ห้อง Beachfront Pool Suite มูลค่า 51,788 บาท ต่อรางวัล
  1. เจตนิพัทธ์ แสงศรีจันทร์
   089-919-95XX
 3. Voucher fine dining กับ Michelin chef วิชิต มุกุระ ร้านข้าว พร้อมที่พัก Hilton Sukhumvit ห้อง Deluxe รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน พร้อมเครดิตอาหารและเครื่องดื่มจำนวน 1,000- 1 คืน รวมมูลค่า 20,000 บาท ต่อรางวัล"
  1. ปุญยวีร์ ขาวผ่อง
   095-909-50XX
  2. พรเทพ มาโต
   087-202-89XX
  3. ภรณ์อรุณา รุ่งสิตา
   080-651-45XX
  4. ภัทรพล เพียรทอง
   084-240-59XX
  5. กรรวีย์ ชาตรีกุล
   095-789-63XX
  6. ธณัตถ์กรณ์ กัลป์ชัยศศิกร
   092-268-54XX
  7. ภัคคจิณณ์ รุ่งสิตา
   080-629-35XX
  8. สุทธิพจน์ ภัทรมงคลกาล
   083-110-09XX
  9. ภัทรา บุญพรหม
   088-583-80XX
  10. อุษา บุญมี
   092-935-17XX
 4. Voucher รับประทานอาหารบนเรือ Andaman Passion One day trip 2 ท่าน พร้อม Free 1 drink ต่อท่าน มูลค่า 10,000 บาท ต่อรางวัล
  1. ภัทรพล รัตนศรี
   083-456-51XX
  2. เลขที่ Booking QPLYKT Thai Smile
  3. มนฤดี อรุณวุฒิพงศ์
   089-775-85XX
  4. เกียรติยศ บุญนาศักดิ์
   061-469-32XX
  5. ภารดี คำทองดี
   091-741-46XX
  6. คเชนทร์ ชะโรจน์บวร
   091-845-43XX
  7. จิณณานิจ รุ่งสิตา
   061-249-54XX
  8. Panpawee Janjom
   092-265-50XX
  9. นุชนารถ ยะประดิษฐ
   065-543-46XX
  10. Vongtipa Piriyasatit
   092-895-93XX
 5. Voucher เสริมความงาม Esmeralda Clinic Treatment Smart Jet and Bright Plus มูลค่า 10,000 บาท ต่อรางวัล
  1. วรรณิกา หาญยุทธ
   064-448-47XX
  2. รุ่งนภา ลักษมีธนสาร
   099-474-66XX
  3. วรินทร์ ดุษฎีวิโรจน์
   061-913-18XX
  4. นันทา ตปณียพันธ์
   090-981-31XX
  5. อัญพร ศรีภู่
   091-635-91XX
 6. สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,562.50 บาท ต่อรางวัล
  1. Chien-Kang Huang
   065-945-39XX
 7. Voucher ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ THAI Smile 1 ที่นั่ง มูลค่า 7,000 บาท ต่อรางวัล
  1. เบญจพร รัตนะ
   082-664-63XX
  2. ดวิชย์ เกียรติแสงศิลป์
   081-870-15XX
  3. เปรี้ยงสุทธิ์ เศรษฐ์ชัยยันต์
   087-411-99XX
  4. ปิยะชัย สุขปลั่ง
   081-933-18XX
  5. วิชญาดา มาเสถียร
   081-545-54XX
 8. Voucher ที่พัก Cape Sienna Phuket ห้อง Sea view deluxe (2 วัน 1 คืน) รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ห้อง Seaview Deluxe มูลค่า 5,000 บาท ต่อรางวัล
  1. สามภพ ศรีสวัสดิ์
   081-771-39XX
  2. Siriorn Damrongsakkul
   098-323-65XX
  3. ชญาพัชร์ วัฒนาจารุพงศ์
   089-189-55XX
 9. Cash voucher Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท ต่อรางวัล
  1. กาญจน์ชญา เตชะวิญญูนนท์
   089-745-59XX
  2. Chantra Kanchanaprasert
   081-938-23XX
  3. จารุวรรณ สันติพจนา
   062-662-94XX
  4. เลขที่ Booking QQGVHD Thai Smile
 10. รายชื่อสำรอง คิดถึงอาหารจานโปรด
  1. ณัฐรดา ศานติมนัส
   080-566-26XX
  2. เลขที่ Booking QIB7MH Thai Smile
  3. อังคณา กสิไพศาล
   081-487-22XX

 

หมายเหตุ: รายชื่อสำรองจะถูกใช้แทนกรณีที่

 1. รายชื่อผู้โชคดีซ้ำ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 2. ผู้โชคดีสละสิทธิ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 3. ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ตามระยะเวลาที่กติกากำหนดไว้ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล

  คิดถึงก๊วนชวนตีกอล์ฟ จำนวน 40 รางวัล
 1. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Cape Fahn ห้อง Tropical Pool Villa มูลค่า 70,600 บาท ต่อรางวัล
  1. Suttinee Soisont
   093-653-99XX
 2. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Baba Beach Hua Hin ห้อง Beachfront Pool Suite มูลค่า 51,788 บาท ต่อรางวัล
  1. Sayan Chantaboon
   081-325-68XX
 3. Voucher Red Mountain Golf Club (Green Fee x 2 : Weekday & Weekend + Hotel Tinidee Golf Resort @Phuket (Superior 1 night Included ABF for 2 Persons) มูลค่า 16,500 บาท ต่อรางวัล"
  1. จิรวรรณ บุญรักษ์
   089-011-13XX
 4. Voucher Chiang Mai Highlands Golf and Spa Resort (Green Fee x 2 + Cart x 2 : Weekday & Weekend) มูลค่า 11,000 บาท ต่อรางวัล
  1. พลอยณิชชา เจริญพงษ์สุข
   089-454-54XX
 5. Voucher เสริมความงาม Esmeralda Clinic Treatment Smart Jet and Bright Plus มูลค่า 10,000 บาท ต่อรางวัล
  1. วรวรรณ ละออพันธ์สกุล
   085-352-47XX
  2. ธนาลักษณ์ นารถศิลป์
   095-250-08XX
  3. พนารัตน์ แย้มกลีบ
   082-399-15XX
  4. Sasikan Tayida
   097-097-40XX
  5. วันวิสาข์ เผือกลิขิต
   089-069-69XX
 6. "Voucher Katathong Golf Resort & Spa (Green Fee x 2 : Weekday & Weekend + Hotel (Bungalow Villa 1 night Included ABF for 2 Persons) มูลค่า 9,500 บาท ต่อรางวัล"
  1. ลักษณา อาศัยธรรม
   081-4333-25XX
  2. วรัญญา มั่งคั่ง
   091-038-93XX
  3. Kanyarach Ketubon
   094-865-49XX
 7. "Vocher Mae Jo Golf Resort & Spa (Green Fee x 2 + Cart x 2 : Weekday & Weekend + Hotel (Superior 1 night Included ABF for 2 Persons) มูลค่า 9,000 บาท ต่อรางวัล"
  1. Tanapat Tomneamjad
   083-694-50XX
  2. Savitri Trakarnvanich
   081-692-74XX
 8. "Voucher Springfield Royal Country Club (Green Fee x 2 : Weekday & Weekend + Springfield Village Golf & Spa Hotel (Deluxe 1 night Included ABF for 2 Persons) มูลค่า 9,000 บาท ต่อรางวัล "
  1. Parinya Singa
   092-413-15XX
 9. สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,562.50 บาท ต่อรางวัล
  1. Siyapas Piyaunyasak
   086-352-36XX
 10. Voucher ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ THAI Smile 1 ที่นั่ง มูลค่า 7,000 บาท ต่อรางวัล
  1. นาตยา สุภัทรกุล
   099-618-77XX
  2. Ratthapol Phromsaard
   086-743-00XX
  3. Chomchanok Kawong
   086-228-25XX
  4. Alisa Sitthithum
   088-267-67XX
  5. จรินทร อุ่นไกร
   099-196-39XX
 11. Voucher Royal Gems City Golf Club (Green Fee x 1 : Weekday Only) มูลค่า 7,000 บาทท ต่อรางวัล
  1. Siripan Sanpanya
   085-624-61XX
  2. ประทีป โมวพรหมานุช
   092-867-00XX
  3. Pongsagorn Buranapitak
   082-936-39XX
 12. Voucher Siam Country Club Rolling Hills ( Green Fee x 1 : Weekday & Weekend) มูลค่า 6,000 บาท ต่อรางวัล
  1. Kan Kwianle
   062-580-17XX
  2. Suparat Santiwittayarom
   092-248-71XX
 13. Voucher Riverdale Golf Club (Green Fee x 1 : Weekday & Weekend) มูลค่า 6,000 บาท ต่อรางวัล
  1. Phaisarn Wattanapraladorn
   081-555-52XX
  2. Sirintra Tipkaew
   087-796-92XX
 14. Voucher Toscana Valley Country Club (Green Fee x 2 + Cart x 2 + Caddy x 2 : Weekday & Weekend) มูลค่า 5,500 บาท ต่อรางวัล
  1. Saneena Singkeaw
   089-072-07XX
  2. ภริดา ชำนาญกิจวานิช
   088-946-69XX
 15. Voucher ที่พัก Cape Sienna Phuket ห้อง Sea view deluxe (2 วัน 1 คืน) รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ห้อง Seaview Deluxe มูลค่า 5,000 บาท ต่อรางวัล
  1. Natthida Khotpong
   065-594-54XX
  2. ปิติ อัครพิพัฒน์กุล
   081-836-24XX
  3. Tassanainuntasuk Ruanputamanee
   087-545-61XX
 16. Voucher Rancho Charnvee Resort and Country Club (Green Fee x 2 + Cart x 2 + Caddy x 2 : Weekday & Weekend) มูลค่า 4,000 บาท ต่อรางวัล
  1. Patsorn Kiatpongpan
   081-899-89XX
  2. ภัทร์พิชชา ไชยชมภู
   098-429-63XX
  3. Yvon Duhamel
   093-009-34XX
 17. Cash voucher Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท ต่อรางวัล
  1. Kemmika Thammakhanta
   087-326-59XX
  2. วิระเดช แหวนหล่อ
   080-073-11XX
  3. ทรงยศ พักเซียงซา
   090-245-48XX
  4. ศศิพงษ์ ช่วยแสง
   082-528-88XX
 18. รายชื่อสำรอง คิดถึงก๊วนชวนตีกอล์ฟ
  1. ธีรภัทร คงฤทธิ์
   091-147-27XX
  2. Tawat Kunnok
   064-586-93XX
  3. Jutiporn Sangtikorn
   063-146-56XX

 

หมายเหตุ: รายชื่อสำรองจะถูกใช้แทนกรณีที่

 1. รายชื่อผู้โชคดีซ้ำ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 2. ผู้โชคดีสละสิทธิ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 3. ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ตามระยะเวลาที่กติกากำหนดไว้ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล

  คิดถึงชุมชนท่องเที่ยว จำนวน 40 รางวัล
 1. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Cape Fahn ห้อง Tropical Pool Villa มูลค่า 70,600 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking K2TE7N Thai Smile
 2. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Baba Beach Hua Hin ห้อง Beachfront Pool Suite มูลค่า 51,788 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking K028TC Thai Smile
 3. Voucher ที่พักโรงแรม (3 วัน 2 คืน) Santhiya Tree Koh Chang Resort ห้อง Villa Pool Access มูลค่า 26,666 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking K45ZFP Thai Smile
  2. เลขที่ Booking KAZJHL Thai Smile
  3. เลขที่ Booking LIEHIX Thai Smile
 4. Voucher ที่พักโรงแรม (3 วัน 2 คืน) Santhiya Koh Phangan Resort & Spa ห้อง Supreme Deluxe Pool Access มูลค่า 19,466 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking L4BUNW Thai Smile
  2. เลขที่ Booking KNVA2C Thai Smile
 5. Voucher เสริมความงาม Esmeralda Clinic Treatment Smart Jet and Bright Plus มูลค่า 10,000 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking N2TQD6 Thai Smile
  2. เลขที่ Booking K5WHWG Thai Smile
  3. เลขที่ Booking N28NXO Thai Smile
  4. เลขที่ Booking NDUR96 Thai Smile
  5. เลขที่ Booking K5N9QB Thai Smile
 6. สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,562.50 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking L69W5Q Thai Smile
 7. Voucher ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ THAI Smile 1 ที่นั่ง มูลค่า 7,000 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking OJRPCS Thai Smile
  2. กิตติกวิน แสงมณี
   084-399-97XX
  3. เลขที่ Booking K3FD76 Thai Smile
  4. เดียว พึ่งพงษ์
   085-937-05XX
  5. เลขที่ Booking KXRRNH Thai Smile
 8. Voucher Gift certificate treatment King of OASIS Signature Massage 2 ชั่วโมง มูลค่า 4,590 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking QSG2BL Thai Smile
  2. เลขที่ Booking ORSW7T Thai Smile
  3. เลขที่ Booking N673RX Thai Smile
  4. เลขที่ Booking ODYBWO Thai Smile
  5. เลขที่ Booking QU2HFI Thai Smile
  6. เลขที่ Booking KF6NSB Thai Smile
  7. เลขที่ Booking K7SWOJ Thai Smile
  8. เลขที่ Booking OFW4YF Thai Smile
  9. เลขที่ Booking NUVD97 Thai Smile
  10. เลขที่ Booking QZV654 Thai Smile
  11. ภาวนา มีบุตรสม
   089-510-98XX
  12. เลขที่ Booking MYDQBE Thai Smile
  13. เลขที่ Booking QZ94AL Thai Smile
  14. Kunanon Yutthasaen
   082-480-66XX
  15. เลขที่ Booking K3FGCI Thai Smile
 9. Voucher ที่พัก Cape Sienna Phuket ห้อง Sea view deluxe (2 วัน 1 คืน) รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ห้อง Seaview Deluxe มูลค่า 5,000 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking K3IWE5 Thai Smile
  2. เลขที่ Booking K3GPEN Thai Smile
  3. ชัยชนะ ธงไชย
   089-897-74XX
 10. Cash voucher Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking NF8IHX Thai Smile
  2. เลขที่ Booking NFPE7C Thai Smile
  3. เลขที่ Booking NFASWT Thai Smile
  4. เลขที่ Booking OIPQUA Thai Smile
 11. รายชื่อสำรอง คิดถึงชุมชนท่องเที่ยว
  1. เลขที่ Booking K2AV6P Thai Smile
  2. เลขที่ Booking QO78UE Thai Smile
  3. เลขที่ Booking QO3D76 Thai Smile
  4. กฤษพงษ์ อัศดามงคล
   089-525-35XX
  5. เลขที่ Booking NQKGCJ Thai Smile
  6. เลขที่ Booking KYBU3E Thai Smile
  7. เลขที่ Booking KG7FDV Thai Smile
  8. เลขที่ Booking LCLOBJ Thai Smile
  9. เลขที่ Booking 077RJ8 Thai Smile
  10. เลขที่ Booking O73EFD Thai Smile

 

หมายเหตุ: รายชื่อสำรองจะถูกใช้แทนกรณีที่

 1. รายชื่อผู้โชคดีซ้ำ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 2. ผู้โชคดีสละสิทธิ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 3. ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ตามระยะเวลาที่กติกากำหนดไว้ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล

  คิดถึงสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal จำนวน 40 รางวัล
 1. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Cape Fahn ห้อง Tropical Pool Villa มูลค่า 70,600 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking LDMJT3 Thai Smile
 2. Voucher ที่พักโรงแรม หรู (3 วัน 2 คืน) Baba Beach Hua Hin ห้อง Beachfront Pool Suite มูลค่า 51,788 บาท ต่อรางวัล
  1. จิระวรรณ เนตรนัย
   081-832-08XX
 3. Voucher ที่พักโรงแรม (3 วัน 2 คืน) Santhiya Tree Koh Chang Resort ห้อง Villa Pool Access มูลค่า 26,666 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking OLJ9GQ Thai Smile
  2. จิรวดี พึ่งอัตวุฒิถาวร
   097-414-96XX
  3. เลขที่ Booking MVNW4F Thai Smile
  4. เลขที่ Booking N3EQRB Thai Smile
 4. Voucher ที่พักโรงแรม (3 วัน 2 คืน) Santhiya Phuket Natai Resort & ห้อง Type Deluxe Pool Suite มูลค่า 22,666 บาท ต่อรางวัล
  1. ชยย์พล บุณยแต่ง
   063-882-26XX
  2. ธัญธรรศ โสเจยยะ
   081-612-33XX
  3. ภูมิธนา มู
   086-990-02XX
  4. เลขที่ Booking NTXP3Q Thai Smile
  5. ธนภรณ์ แขนสูงเนิน
   081-532-67XX
 5. Voucher ที่พักโรงแรม (3 วัน 2 คืน) Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa ห้อง Grand Deluxe Ocean View มูลค่า 21,334 บาท ต่อรางวัล
  1. เรณู บุญปลอด
   081-556-36XX
  2. เลขที่ Booking NJ5ULI Thai Smile
  3. ลักขณา อุรุนานนท์
   089-133-36XX
 6. Voucher ที่พักโรงแรม (3 วัน 2 คืน) Santhiya Koh Phangan Resort & Spa ห้อง Supreme Deluxe Pool Access มูลค่า 19,466 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking NX49ZS Thai Smile
  2. เลขที่ Booking NXITZS Thai Smile
  3. ศิธรินทร์ ทิวารี
   081-921-14XX
 7. Voucher เสริมความงาม Esmeralda Clinic Treatment Smart Jet and Bright Plus มูลค่า 10,000 บาท ต่อรางวัล
  1. สันสกฤต บัวทรัพย์
   081-819-97XX
  2. เลขที่ Booking OP6TQI Thai Smile
  3. เลขที่ Booking N8S3XE Thai Smile
  4. เลขที่ Booking NHCEYC Thai Smile
  5. เลขที่ Booking MXSLQO Thai Smile
 8. สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 7,562.50 บาท ต่อรางวัล
  1. ถิรยุทธ ฉันติกุล
   081-407-63XX
 9. Voucher ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ THAI Smile 1 ที่นั่ง มูลค่า 7,000 บาท ต่อรางวัล
  1. อิสรีย์ วิจิตรบุญญานนท์
   098-794-51XX
  2. เลขที่ Booking MOSP5F Thai Smile
  3. สุธินี วิบูรณ์สุขสันต์
   085-255-00XX
  4. นำสุข จันธำรงค์
   091-532-12XX
  5. ศุภรดา อินต๊ะยศ
   065-116-68XX
 10. Voucher ที่พัก Cape Sienna Phuket ห้อง Sea view deluxe (2 วัน 1 คืน) รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ห้อง Seaview Deluxe มูลค่า 5,000 บาท ต่อรางวัล
  1. เลขที่ Booking OQTPSD Thai Smile
  2. อุบลกาญจน์ เทียนสุวรรณ
   082-451-73XX
  3. สาลิศา วีระภาคย์การุณ
   086-616-29XX
 11. เครื่องหอมบำบัด ปันปุริ มูลค่า 3,000 บาท ต่อรางวัล
  1. พีระญาณ์ โลหะญาณจารี
   095-490-12XX
  2. เลขที่ Booking O37J3J Thai Smile
  3. ดำรงค์ กันยา
   088-776-84XX
  4. เลขที่ Booking VUG3R6 Thai Smile
  5. เลขที่ Booking NRMJQ8 Thai Smile
 12. Cash voucher Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท ต่อรางวัล
  1. นวมินทร์ คุบุศย์
   096-698-53XX
  2. มูฮัมหมัดกอเซ็ม แวโดยี
   063-820-30XX
  3. มาศชุดา สุวรรณธัย
   085-384-76XX
  4. ภัทร์พร วงศ์สุชาต
   086-909-26XX
 13. รายชื่อสำรอง คิดถึงสุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal
  1. เลขที่ Booking OMCGDS Thai Smile
  2. เลขที่ Booking P43NRO Thai Smile
  3. เลขที่ Booking N4V9QJ Thai Smile
  4. ธันวา ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
   097-921-18XX
  5. เลขที่ Booking OHS2LP Thai Smile
  6. เลขที่ Booking OGHQXM Thai Smile
  7. ฉัตรชัย แก้วรากมุข
   080-121-82XX
  8. ยุพา วงศ์สุชาต
   089-787-74XX
  9. ทิพย์วารี สุขสำราญ
   092-261-08XX
  10. เลขที่ Booking NLVBEF Thai Smile

 

หมายเหตุ: รายชื่อสำรองจะถูกใช้แทนกรณีที่

 1. รายชื่อผู้โชคดีซ้ำ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 2. ผู้โชคดีสละสิทธิ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล
 3. ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ ตามระยะเวลาที่กติกากำหนดไว้ รายชื่อสำรองลำดับแรกจะถูกเลื่อนขึ้นไปแทนทันทีตามลำดับรางวัล

Top
ติดต่อทีมงาน